Khamis, 7 Jun 2012



BAHAN FORUM DI EDMODO.

BULAH BIN GORIBAU / CT10210125


Ulasan Dan Pendapat Mengenai Artikle Dalam Edmodo.

Forum 1.


POST 1
Merujuk kepada artikel yang dijadikan sebagai bahan FURUM ini, memang tidak dapat dinafikan bahawa pengunaan ICT dalam proses pembelajaran dan seterusnya kemahiran ICT itu dijadikan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh semua pelajar sudah tentu perkara ini dapat membantu melonjak pengetahuan pelajar agar serasi dengan keperluan negara semasa. Namun demikian penerapan ICT dalam p&p bukanlah suatu perkara yang mudah kerana perbagai cabaran dan rintangan yang perlu dihadapi bagi merealisasikan program ini. Aspek sikap negatif guru, kekurangan kemahiran, sumber kewangan yang terhad dan pelbagai lagi adalah faktor yang menjadi terbantutnya penerapan kemahiran ICT ini terutamanya di sekolah-sekolah luar bandar. Walau bagaimanapun hasrat Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia akan tercapai jika penggunaan ICT dalam pendidikan dapat dilaksanakan dan mendapat sokongan yang padu di peringkat semua pihak. Saya melihat bahawa peranan ICT dalam kehidupan dpada zaman millenium ini adalah lebih besar dan perlu diberi keutamaan dalam setiap masa. Me - Merujuk kepada artikel yang dijadikan sebagai bahan FURUM ini, memang tidak dapat dinafikan bahawa pengunaan ICT dalam proses pembelajaran dan seterusnya kemahiran ICT itu dijadikan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh semua pelajar sudah tentu perkara ini dapat membantu melonjak pengetahuan pelajar agar serasi dengan keperluan negara semasa. Namun demikian penerapan ICT dalam p&p bukanlah suatu perkara yang mudah kerana perbagai cabaran dan rintangan yang perlu dihadapi bagi merealisasikan program ini. Aspek sikap negatif guru, kekurangan kemahiran, sumber kewangan more...

POST 2

Kemahiran ICT dalam pendidikan memainkan peranan yang penting bagi menjamin kualiti pendidikan di Malaysia mencapai taraf dunia. Secara asasnya kemahiran ICT hanya boleh disampaikan melalui pendidikan formal disekolah rendah dan seterusnya di sekolah menengah. Dengan adanya kemahiran asas ICT ini maka para pelajar boleh mengembangkan ilmu asas secara pembelajaran kendiri. Dari segi kursus dan latihan kepada para guru dan bakal guru rasanya pada masa sekarang ini, hanya guru lepasan PISMP yang ada pendedahan tentang kemahiran ICT dalam pendidikan. Dalam hal ini, maka tenaga pendidik khusus kepada kemahiran ICT ini masih tidak mencukupi seperti mana yang seharusnya. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang memperlahankan proses Malaysia dapat bersaing di peringkat globalisasi khususnya dalam bidang taraf pendidikan. Me - Kemahiran ICT dalam pendidikan memainkan peranan yang penting bagi menjamin kualiti pendidikan di Malaysia mencapai taraf dunia. Secara asasnya kemahiran ICT hanya boleh disampaikan melalui pendidikan formal disekolah rendah dan seterusnya di sekolah menengah. Dengan adanya kemahiran asas ICT ini maka para pelajar boleh mengembangkan ilmu asas secara pembelajaran kendiri. Dari segi kursus dan latihan kepada para guru dan bakal guru rasanya pada masa sekarang ini, hanya guru lepasan PISMP yang ada pendedahan tentang kemahiran ICT dalam pendidikan. Dalam hal ini, maka tenaga more...

POST 3

Konsep pembelajaran berasaskan peralatan teknologi komunikasi (ICT) khususnya internet dianggap semakin popular dan penting untuk meningkatkan lagi tahap pencapaian seseorang pelajar di dalam pelajarannya. Kajian menunjukkan stail pembelajaran pelajar banyak mempengaruhi hasil pembelajaran. Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aplikasi seperti internet dapat membantu pengurusan dan pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan pendidik, pelajar, ibu bapa dan ahli masyarakat yang prihatin.


POST 4

ICT dalam pendidikan merupakan era baru dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Penggunaan perisian kursus pendidikan melalui aplikasi CD-ROM dapat membantu meningkatkan pengajaran guru dan menarik minat pelajar. Keadaan ini telah memberikan implikasi yang positif dalam kedua belah pihak guru dan murid. Contohnya, berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan guru dan pelajar terhadap pelajaran serta dapat meningkatkan motivasi guru dan murid. Situasi seperti ini amat diharapkan agarmemberi peluan kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum.

Rabu, 6 Jun 2012

TUGASAN INDIVIDU MELALUI MEDIA LMS EDMODO



BAHAN FORUM DI EDMODO.

BULAH BIN GORIBAU / CT10210125

1) Apakah pendapat anda tentang penggunaan i) SmartUMS ii) schoology iii) edmodo dalam proses pengajaran dan pembelajaran?
2) Di antara ketiga2nya yang mana paling anda suka guna, mengapa?
3) Adakah anda akan aplikasi 'schoology' atau 'edmodo' di sekolah anda? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa?


Jawapan:

1 i) SmartUMS- Laman ini yang membolehkan guru dan murid dapat melaksanakan pembelajaran secara latihan , forum, quiz dan sebagainya. Media online ini sangat membantu kedua-dua pihak guru dan murid bagi melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ii) Schoology – Laman ini juga merupakan laman yang sangat sesuai digunakan sebagai media pengajaran terutamanya bagi pelajar-pelajar peringkat menangah. Kaedah pembelajaran adalah kaedah pembelajaran online.

iii) edmodo – Laman yang juga berfungsi sebagai laman yang telah dibangunkan khusus bagi aktiviti pembelajaran secara online. Tugasan-tugasan akan diupload oleh guru dan para pelajar juga akan mengupload jawapan masing-masing. Guru dapat menilai jawapan para pelajar secara online.

2. Saya lebih suka SmartUMS, kerana tidak melalui banyak proses semasa mendaftar sebagai ahli atau menyediakan akaun. . Sistem yang disediakan juga turut mudah difahami . Dalam laman ini juga dapat dimuatkan beberapa subjek bagi memudahkan para pelajar mengakses sesuatu tugasan yang dibuat dalam satu laman sahaja.

3. Tidak, kerana tahap pengetahuan dan kemahiran yang saya miliki belum cukup untuk digunakan bagi menjadi admin atau pengurus laman pembelajaran tersebut. Bagi sekolah rendah penggunaan pembnelajaran secara online masih kurang digunakan terutama sekali sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Walau bagaimanapun kemudahan ini boleh digunakan bagi sekolah di kawasan bandar yang lengkap dengan kemudahan internet dan para guru telah didedahkan cara penggunaan dan pengurusan laman pembelajaran secara online ini.




Isnin, 4 Jun 2012

Nama ahli kumpulan

SENARAI AHLI KUMPULAN  16.


NAMA PELAJAR
NO MATRIK
LONIUS GUNTALIB (KETUA)




CT 10210405


BULAH  BIN GORIBAU






CT 10210125
ADZHAR ABD RASID
CT 10210030
DESMON JUMAT
CT 10210168
BANI IMRAN BIN BANI AMIN
CT 10210116

Jumaat, 1 Jun 2012

Pengajaran dan pembelajaran interaktif


Apa khabar murid-murid?
Cikgu harap anda semua sihat. Mari kita sambung pelajaran kita dengan tajuk yang baru. Sudah sedia semua?
Mari kita mulakan dengan melihat paparan ini.
Sila Klik gambar atau tajuk di bawah 

Cikgu Lonius

 Sila pilih tajuk Haiwan menjaga telur dan anaknya (versi Bahasa Inggeris:PPSMI)




Sila klik untuk pengukuhan
Sekian untuk hari ini,
Terima kasih

TINDAKAN SUSULAN:PEMULIHAN
Langkah ini diambil untuk merancang dan melaksanakan pengajaran untuk murid yang belum menguasai kemahiran dalam topik yang diajar.

LANGKAH 1: FASA PERSEDIAAN
Murid-murid, cuba lihat video ini.
Apakah nama haiwan yang kamu lihat?


Apakah yang sedang dibuat oleh haiwan tersebut?

LANGKAH 2: FASA IMAGINASI
Siapa mempunyai haiwan peliharaan seperti kucing dan ayam di rumah?
Cuba lihat gambar ini. Adajah haiwan ini mempunyai anak atau telur? 
Mana satu haiwan yang melahirkan anak dan masa satu haiwan yang bertelur?
Adakah haiwan ini menjaga anaknya? Mengapa?

Kucing
Ayam betina

LANGKAH 3: FASA PERKEMBANG
Haiwan yang manakah melahirkan anak dan haiwan manakah yang bertelur. Sila pilih atau klik pada kotak bagi jawapan anda. 



PENILAIAN
Bagaimanakah haiwan ini membiak? (memastikan kemandirian spesisnya)  
Selamat belajar
Singa
Gajah


Burung
Rama-rama
Ikan


Ahad, 22 April 2012

Rancangan Pengajaran Harian Berasaskan Model Membuat Keputusan


RANCANGAN PENGAJARAN BERASASKAN MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN

Di bawah ini ialah contoh rancangan pengajaran harian berasaskan Model Membuat Keputusan yang telah dikaitkan dengan proses kreatif terarah, iaitu elemen kreatiti dalam pengajaran.

Bidang: Sains Hayat

Tajuk:  Haiwan

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
1.2 Menyedari haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
1.2.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan.
1.2.2 memberi sebab mengapa haiwanmemerlukan makanan, air, udara dan tempat tinggal

Objektif: Murid dapat menyatakan bahawa makanan merupakan suatu keperluan asas bagi haiwan.

Masa: 60 minit (2 waktu)

FASA
CADANGAN AKTIVITI
CADANGAN KOMUNIKASI

1.      Persediaan

-          Mengenal pasti masalah

Indikator amalan
1.1.1 Menggunakan deria   penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
1.1.2 Memerhati secara
         Menyeluruh.
1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu


Guru menayangkan video yang menunjukkan keadaan kucing yang sakit.




Apakah yang dapat anda perhatikan pada kucing dalam video ini?

Apakah yang akan terjadi kepada kucing ini jika terus dibiarkan?

Apakah yang boleh anda lakukan supaya kucing ini sihat semula?

Adakah anda pasti?


2.       Imaginasi
-          Meramal dan menyusun alternatif
Indikator amalan

2.1.1 Menghasilkan idea baru.
2.1.2 Menghasilkan idea
         secara berterusan.
2.2.2 Menghasilkan bentuk
         komunikasi yang unik.

Guru bersoal jawab dengan murid.

Murid membuat ramalan tentang cara untuk memelihara kucing ini.








Guru menayangkan satu lagi video yang menunjukkan kucing yang sihat.


Guru meminta setiap kumpulan membandingkan keadaan kucing dalam video pertama dan ke-2.

Bagaimanakah cara untuk memelihara kucing ini?















Kucing yang manakah lebih sihat?

Kenapa kucing itu lebih sihat?

3.      Perkembangan

-          Menilai alternatif yang
Dipilih.
Indikator amalan

3.1.1 Memberi alasan yang
         tepat untuk menerima 
         atau menolak idea.
3.1.4 Membuat pilihan berdasarkan pemerhatian.


Guru meminta setiap kumpulan menyediakan radas seperti gambarajah.















A




B

 











Guru meminta murid menerangkan perbezaan antara kedua-dua bahan eksperimen.

Guru meminta setiap kumpulan melakarkan gambarajah mereka berdasarkan susunan yang dibuat.

Murid membuat perbincangan berdasarkan pemerhatian mereka.

Sila ambil spesimen dan radas serta sediakan seperti gambarajah.



Apakah pembolehubah yang dimanipulasi dalam eksperimen ini?


Lakarkan gambarajah berpandukan susunan yang telah anda buat.


4.      Tindakan

-          Membuat keputusan
-          Membuat rumusan


Indikator amalan

4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.

4.1.3 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami.

Murid berbincang dalam kumpulan dan memilih cara yang sesuai untuk memelihara haiwan peliharaan bagi memastikan haiwan tersebut terus hidup.

Murid membuat keputusan tentang pilihan mereka.

Rumusan:
Haiwan memerlukan makanan untuk hidup.

Bincangkan cara yang sesuai untuk memastikan haiwan peliharaan anda terus hidup




Cuba terangkan mengapa pilihan itu dibuat?

Pentaksiran


KPS1 – K1, K2, K3
KPS4 – K2
KPS6 – K1, K2
KMS2 – K1, K3
KMS3 – K1, K2, K3



Nilai dan Sikap


Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

Bekerjasama.

Ahad, 15 April 2012

Rancangan Pengajaran Harian Berasaskan Model Konstruktivisme

RANCANGAN PENGAJARAN BERASASKAN MODEL KONSTRUKTIVISME

Pengenalan

Rancangan Pengajaran berasaskan Model Konstruktivisme ini adalah disediakan khas untuk guru-guru Sains sebagai panduan membuat perancangan pengajaran di bilik darjah (Murid tidak digalakkan melihat teks ini). Rancangan pengajaran ini dapat membantu guru membuat persediaan mengajar bagi aktiviti berasaskan model Konstruktivisme, sekaligus memberi pendedahan kepada guru bagaimana merancang pengajaran yang dapat mendorong amalan kreativiti di kalangan murid. Selamat mencuba.

Bidang: Menyiasat Alam Kehidupan

Tahun : 4

Tajuk:  Haiwan melindungi diri daripada musuh

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:

3.1 Mengenalpasti ciri-ciri khas pada haiwan untuk melindungi diri daripada haiwan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:

3.1.1        Menyenaraikan ciri – ciri khas yang ada pada haiwan untuk melindungi diri daripada musuh
3.1.2        Menyenaraikan cara haiwan melindungi diri daripada musuh

Objektif : Di akhir p&p murid dapat
a)      Mengenalpasti sekurang – kurangnya 2 ciri khas yang ada pada haiwan
b)     Menyatakan sekurang-kurannya 2 cara haiwan melindungi diri daripada musuh
c)   Murid dapat memadankan ciri – ciri khas haiwan dengan cara      melindungi diri dari musuh

Masa: 60 minit (2 waktu)

FASA
CADANGAN AKTIVITI
CADANGAN KOMUNIKASI
1.      Persediaan

Pemerhatian

Indikator Amalan
1.1.1 Menggunakan deria penglihatan

Guru menayangkan slaid video / gambar haiwan

- Murid membuat pemerhatian
1. Apakah yang dapat kamu lihat dalam slaid video / gambar haiwan tadi ?
2.       Imaginasi

Sintesis Idea
2.2.5 Membincangkan kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir

-          Guru mengedarkan  sekeping kad yang mempunyai gambar haiwan murid secara rawak
-          Murid menyenaraikan ciri – ciri khas yang ada pada haiwan berdasarkan kepada gambar yang di beri
-          LAMPIRAN 1
- Apakah ciri – ciri khas yang ada pada haiwan tersebut ?

3.      Perkembangan

Penambahbaikan

Indikator Amalan
3.1.1        Menokok tambah idea
3.1.4         Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan

Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan

Guru mengedarkan kertas manjong dan maker pen kepada setiap kumpulan

Murid membuat lakaran haiwan mengikut ciri – ciri khas yang pada haiwan

  1. Nyatakan ciri – ciri khas haiwan tersebut melindungi dirinya daripada musuh
  2. Menyatakan cara-cara haiwan tersebut melindungi diri daripada musuh
  3. Murid memberi contoh haiwan lain

4.      Tindakan

4.1         Pelaksanaan

      Indikator Amalan
4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami
4.1.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain

Setiap wakil kumpulan membentangkan hasil dapatan.

Guru membuat ulasan untuk setiap pembentangan mengenai ciri –ciri khas dan cara haiwan melindungi diri daripada musuh
- pengayaan

1.      Adakah anda berpuas hati dengan hasil kerja anda ?
2.      Apakah pengetahuan baru yang anda dapat ?
 
Pentaksiran


Guru mengedarkan lembaran kerja.

LAMPIRAN 2

Murid menyiapkan lembaran kerja

KPS :
KPS 1 – k1, k2
KMS 3 – k1, k2

Refleksi


Nilai dan Sikap

- Kerjasama


LAMPIRAN 1


FASA PESEDIAAN
Rujukan untuk guru: Fasa persediaan ialah langkah pertama dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia sama dengan fungsi set induksi.

Selamat pagi murid-murid, cikgu harap murid-murid sihat dan gembira. Mari kita sama-sama melihat satu klip video.



Apakah yang kamu lihat dalam klip video tadi?
Mengapa zirafah menyerang singa tersebut?
Adakah semua haiwan seperti itu?
Cuba kita lihat satu lagi klip video.




FASA IMAGINASI
Sekarang setiap murid akan mendapat sekeping kad yang mempunyai gambar haiwan.
Sekarang cikgu minta kamu menerangkan apakah ciri-ciri khas pada haiwan dalam kad tersebut. Siapa hendak mulakan dahulu? Silakan.

LAMPIRAN 2
Kenali haiwan di bawah dan senaraikan ciri-ciri khas haiwan tersebut.
Ciri – ciri khas Haiwan
Bau Busuk

Sengat

Duri

Berkaki panjang dan berotot kuat

Cangkerang Keras

Haiwan
       Landak
     Skunk
Kura – kura
      Lebah
     Kuda


































FASA PERKEMBANGAN
Terima kasih di atas jawapan kamu. Cikgu tidak akan mengulas jawapan kamu sama ada betul atau salah. Aktiviti yang seterusnya ialah melakar ciri-ciri khas pada haiwan dalam kad tadi. Jangan risau jika kamu tidak mahir melukis, sebab bukan itu yang cikgu mahu. Apa yang cikgu mahu ialah apa ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi dirinya daripada musuh. Selamat berbincang.

FASA TINDAKAN
Sekarang masa untuk membentangkan hasil lakaran kamu. Cikgu mahu kamu nyatakan apakah ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Cikgu akan membuat ulasan untuk membuat pembaikan jika perlu.
Adakah kamu berpuashati dengan hasil tugasan kamu?
Apakah pengetahuan baru yang kamu perolehi?


PENUTUP
Apakah ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh?
Mengapa haiwan melindungi dirinya daripada musuh?
Cadangan jawapan: Haiwan melindungi diri daripada musuh untuk memastikan kemandirian spesiesnya, serta untuk meneruskan hidup.


SEKIAN TERIMA KASIH


Mari kita lihat klip video yang terakhir.

Editor:
Lonius Guntalib (CT10210405)